Έντυπα

Διαθέτουμε την βασική γκάμα εντύπων (κάρτες, φακέλους, επιστολόχαρτα) που χρειάζεται η επιχείρησή σας, αλλά και διαφημιστικά αυτοκόλλητα, προσπέκτους, φόρμες κλπ.

Πλήρης αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην κατασκευή μακέτας και την εκτύπωση με υλικά άριστης ποιότητας.

Κάρτες τετράχρωμες με δυνατότητα απεικόνισης φωτογραφίας και πλαστικοποίηση μίας ή δύο όψεων.

Αυτοκόλλητοι φάκελοι επιστολών (21Χ13 cm) ή καταλόγων (23Χ33 cm).

Επιστολόχαρτα σε ξηρογραφικό χαρτί για εκτύπωση από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αναπαραγωγή του κειμένου σας με φωτοτυπίες.